Tájékoztatók

Általános használati feltételek

Az ÉMI Nonprofit Kft. (továbbiakban ÉMI Nkft.) az “Építési termékek nyilvántartása” felületet ingyenesen bocsátja a felhasználók részére az alábbi használati feltételek betartása mellett:

Az „Építési termékek nyilvántartása” felület tulajdonosa és üzemeltetője az ÉMI Nkft.

A nyilvántartásban található információhoz való hozzáféréssel a Felhasználó teljeskörűen elfogadja a jelen Általános használati feltételeket. A nyilvántartás használatával a Felhasználó továbbá elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot.

A portálra történő adatfeltöltéshez gyártói, vagy gyártói meghatalmazotti jogkörű regisztráció szükséges.

A regisztrált Felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy illetéktelen személyek ne férjenek a jelszavához. Ha a regisztrált felhasználó tudomására jut, hogy visszaéltek a hozzáférési adataival, haladéktalanul értesítenie kell a termékadatbázis üzemeltetőjét.

Az “Építési termékek nyilvántartása” portál adataiból újabb adatbázis, nyilvános kiadvány, kizárólag az ÉMI Nkft. előzetes jóváhagyásával készülhet. A felületen megtalálható adatok vagy az abból készült elemzések felhasználása, értékesítése nem megengedett.

A felhasználás során figyelembe kell venni, hogy a feltöltött adatok, nyilatkozatok tartalmáért kizárólag a gyártók felelnek. A gyártók által feltöltött adatok nem módosíthatók, elévülés esetén a felhasználó kérésére archiválhatók.

Az ÉMI Nkft. mindent megtesz annak érdekében, de nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy a nyilvántartás (portál) mindig megszakítás és hiba nélkül elérhető vagy vírusmentes lesz. Az adatbázisban található valamennyi információ és adat jóhiszeműen és kizárólag tájékoztatás céljából kerül közzétételre.

Az ÉMI Nkft. nem vállal semmilyen garanciát vagy szavatosságot az “Építési termékek nyilvántartása”-ban található információk és adatok teljességére, megbízhatóságára vagy pontosságára vonatkozóan.

Az ÉMI NKft. kizár minden felelősséget a jelen Általános használati feltételek megszegése miatt bekövetkező károkért (akár közvetlen és/vagy közvetett károk, például következményes károk, jövedelem-, üzlet- vagy nyereségkiesés, hírnévveszteség).

A felületen található adatokkal vagy információval való visszaélésből, illetve a használati feltételek megszegéséből eredő károkat az elkövető Felhasználónak kell megtérítenie.

Az ÉMI NKft. jogában áll azonnali hatállyal és előzetes értesítés nélkül megszüntetni Felhasználó hozzáférését a felülethez, amennyiben Felhasználó megszegi a jelen Általános használati feltételekben foglaltakat.

Az ÉMI Nkft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános használati feltételeket bármikor módosítsa.


Az Építési termékek nyilvántartása felület célja, működése

A felület célja:

Az „Építési termékek nyilvántartása” felületen megtalálható adatbázisok segítségével a felhasználók (gyártók, kivitelezők, megrendelők és más érdeklődők) könnyen és gyorsan tájékozódhatnak az építési termékekről, hiteles információt kaphatnak a termékek, anyagok gyártóiról, a teljesítménynyilatkozatokról, az egyes környezeti adataikról, ezzel összefüggésben a számított környezeti pontszámaikról a felhasználási hely függvényében.

A könnyebb kereshetőség érdekében külön adatbázisban érhetők el a teljesítménynyilatkozatok, az Egyszerűsített környezeti minősítések és a Gyártói részletes zöld nyilatkozatok.

A felület működése:

Első lépés a gyártói regisztráció elvégzése, amelyet gyártóként, vagy az Európai Parlament és a tanács 305/2011/EU rendelete alapján megnevezett gyártói meghatalmazottként teheti meg.

A regisztrációhoz kapcsolódó adatok és dokumentumok ellenőrzésre kerülnek. Szükség esetén (téves adatmegadás, nyilatkozat hiánya...stb.) hiánypótlás kiküldésére kerül sor. A felhasználó (gyártó) regisztrációjának jóváhagyását követően van lehetőség az egyes teljesítménynyilatkozatok, majd azt követően termékek adatainak rögzítésére.

A regisztrált felhasználók saját maguk végzik el a teljesítménynyilatkozataik és termékeik rögzítését az adatbázisban, valamint a kapcsolódó, alátámasztó dokumentumok feltöltését is (jelenleg csoportos feltöltésre még nincs lehetőség).

Amennyiben a regisztrációval vagy a felülettel, adatfeltöltéssel kapcsolatban kérdése merül fel, keresse a Segédletek menüpontot, illetve forduljon bizalommal munkatársainkhoz a termekinfo@emi.hu címen.